Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/kuhne.hu/cgi-bin/Webdraft/Debug/Logger.php on line 15
Gyártörténet - Kühne - a magyar földnek

Gyártörténet

1856-ban Wilhelm Henrik Pabst a Magyar-Óvári Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet igazgatója vejével, Krauss Frigyessel növendékei számára létrehozott egy kiállítóhelyet, ahol népszerűsítette a különböző, bel-és külföldi mezőgazdasági gépeket.

A Helytartótanács 1857-ben kiadott gyárnoki engedélyével létrehozott manufakturális kisüzemben 25 fő munkás foglalkozott mezőgazdasági gépek és eszközök (ekék, boronák, kapálógépek és kukoricamorzsolók ) előállításával.

1862-ben érkezett a 23 éves Kühne Ede a Pabst-Krauss féle mosoni műhelybe, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen mezőgazdasági gépek tervezése terén. Krauss Frigyes és művezetője betegsége miatt a német fiatalember ritka ügyességgel.

1863-ban Kühne Ede – gyár művezetője – és Ludwig Róbert – würtembergi gazda – megvásárolták a Pabst-Krauss műveket.

Az 1865-ben kiadott képes prospektusban már szerepelt a háromsoros vetőeke, a négysoros mosoni dobvetőgép, különböző sorvetőgépek, és saját rendszerű kanalas vetőgép. A hazai viszonyokat ekkor még kívülről szemlélő ifjú felismerte, hogy a magyar mezőgazdasági gépgyártás csak akkor lehet a külfölddel versenyképes, ha egy-egy géptípus tömeges előállítására rendezkedik be.

1868-ban Kühne Ede feleségül vette Winter Károly, mosoni gabonakereskedő és földbirtokos leányát, házassága révén gyára anyagilag annyira megerősödött, hogy 1869-ben az üzem kizárólagos tulajdonosa lett.

1874-ben megvásárolta Mosonban Albrecht főherceg cukorgyári épületeit és egyes berendezéseit.

Az évszázad végéig rendkívül széles volt a gyártmányválaszték. Szerepeltek benne szőlőművelő- és váltvaforgató ekék, magtisztítógépek, műtrágyaszórók, ültető-, arató- és betakarító-, valamint cséplőgépek, továbbá lóval hajtott járgányok, takarmányelőkészítők, takarmánykamrák, tejgazdasági gépek, gőzgépek és szivattyúk.

Gyártmányai sok bel- és külföldi kiállításon nyertek érmeket és díjakat. Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállításon – a mai Országos Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár – 90 különböző mezőgazdasági géppel képviseltette magát a gyár. Az 1890-ben megrendezésre került bécsi kiállításon a magyar résztvevők közül a Kühne standja volt a legváltozatosabb.

1893-ban a 26.000 négyzetméter alapterületű telep 330 munkást és 18 hivatalnokot foglalkoztatott. A századforduló éveiben viszont a gyár kiterjedése már meghaladta a 40.000 négyzetmétert. Ebből 12.000 négyzetméteren műhelyek és raktárhelyiségek voltak. Tovább bővült a cég bel- és külföldi képviseleteinek száma.

1895-ben a közkereseti társaságként működő gyár átalakult betéti társasággá.

A kapitalizálódás útjára lépett, 20 hivatalnoknak és 600 munkásnak adott kenyeret a 6.000 főt számláló Mosonban. Ebben az időben a gyárat már iparvágány kötötte össze a vasútállomással.

Kühne Edét betegsége szanatóriumba kötötte, helyét jólképzett gépészmérnök fia, Kühne Károly és tehetséges munkatársa, Weegemann Adolf vette át.

Kühne Ede 1903. december 13-án, életének 65. évében elhunyt. Utolsó akarata szerint gyára asztalosműhelyében ravatalozták fel, majd munkásai vitték örökös nyugvóhelyére.

Gyermekei nevelését és tanulmányait úgy irányította, hogy azok átvehessék tőle a gyárat. Károly fia belső munkatársa és cégtársa volt. Ágoston 23 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Lóránt közgazdásznak készült. Leányai, Berta és Anna egészítették ki a népes családot.


Lóránt

Károly

Kühne Ede halála után a gyárat 1895-ben cégtársául fogadott fia, Kühne Károly és a cég beltagjai, özv. Kühne Edéné, Kühne Lóránt és ifj. Rauchbauer Károly (Kühne Ede veje, Kühne Berta férje) vezették.

1908.április 28-án a 600-700 főt foglalkoztató cég – a Hazai Bank bevonásával és 2 millió korona alaptőkével – közkereseti társaság részvénytársasággá alakult.

1912-ben korszerű vetőgépszerelő műhelyt létesítettek. A 250 lóerős gőzgépekkel felszerelt gyár évi gyártási képessége 300.000 korona volt, az árbevétel 10-15%-át a Bulgária, Románia, Szerbia, és Olaszország felé irányuló export tette ki. Ebben az időszakban robbanómotorokat és motoros cséplőgépeket is gyártottak. Még ez év októberében meghalt Kühne Károly, halála nagy veszteség volt a vállalat számára.

1915.május 1-jén Kühne Lóránt kérte a Győri Iparfelügyelőséget, hogy az üzemet helyezzék katonai felügyelet alá. A világháború során a gyár hadicikkek gyártásába kezdett, hadijárműveket, gránátokat, szekereket és lőszertaligákat készített a hadsereg részére.

A háború végén a gyár termelése visszaesett és az újjászervezéshez a Hazai Bank segítségét kellett igénybe venni, ami alaptőke emeléssel járt és egyúttal a részvénytöbbség a bank kezébe került.

A világháború befejezése után a mezőgazdasági gépek gyártása mellett más cégek által előállított termékek eladásával is foglalkoztak, pl. EMAG gőzcséplő, Munktells svéd traktor, Osborne amerikai arató- és fűkaszálógépek.

A világgazdasági válság a Kühne-gyárat is súlyosan érintette. A részvényesek által át nem vett, újonnan kibocsátott részvényeket a Hazai Bank vásárolta meg, amellyel megmentette a gyárat a csődtől. 1931-ben a Hazai Bank megszerezte a gyár részvényeinek 95%-át, amellyel teljes lett a bankuralom.

Az 1930-as években a termékszortiment tovább bővült baromfikeltetővel, kerékpár- és öntvénygyártással, valamint a mannheimi Strebel céggel való kooperációs radiátor- és kazángyártással.

Az 1941-ben készült, 775. katalógus tartalomjegyzékében a következő géptípusok és eszközféleségek szerepeltek: ekék, kultivátorok, boronák, réthasogató, hengerek, kapáló, vetőgépek, műtrágyaszórógépek, fűkaszálógép, aratógépek, szénagereblyék, benzinmotorok, rosták, csigatriör, konkolyválasztógépek, szecskavágók, tengeriszártépőgépek, répavágók, kukoricamorzsolók, darálógépek, kalapácsmalom, füllesztők, burgonyaosztályozó, burgonyazúzó, gyökmosógépek, takarmánykamra-berendezések, szőlőzúzók, szőlőprések, csávázógép, valamint répa- és burgonyapermetezőgép.

A II. világháború során a haditermelésre átállt cég aknagránátorokat és egyéb hadicikkeket gyártott. Igen jelentős munkákat végzett a szovjet katonai alakulatok részére, majd fokozatosan áttért a mezőgazdasági gépek gyártására.

1943-tól a gyár termelése a Földművelésügyi Minisztérium és az Ipari Anyaghivatal felügyelete alá került. 1944-ben Mosonba helyezték a párkánynánási Páncélos Központi Műhelyiskolát.

Mosonmagyaróvár felszabadulását követően, 1945. április 2-án Kühne Lórántot a gyár ügyvezető igazgatójává nevezték ki. Április 6-án megindult a termelés. Júniustól a Földművelésügyi Minisztérium felmentette a gyárat a frontmunkák alól, mivel a termelés 90%-át a Vörös Hadsereg kötötte le.

1946.augusztus 31-én, Kühne Lóránt nyugdíjba vonulásával a vállalat formailag is, véglegesen kiesett az alapító család kezéből.

1947.október 20-tól a KÜHNE is az állami vállalatok közé tartozott. A gyár végleges államosítása 1948. április 2-án történt meg, ekkor került a Nehézipari Központ irányítása alá.

Az államosítás után új élet kezdődött meg a gyárban. Megszűnt a radiátor-, kazán- és kerékpárgyártás és új mezőgazdasági gépek jelentették a gyár profilját. A régi hagyományos kisüzemi gépek mellett megkezdődött a traktorvontatású talajművelő, vető- és műtrágyaszóró gépek, aratógépek, kazalozók, járvasilózó, kukorica betakarítógépek gyártása.

Az 1963-as év döntő változást hozott a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár életében. A Minisztertanács határozata alapján a gyárhoz csatolták a Szentgotthárdi Kaszagyárat és a Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyárat. A komplexum központját Mosonban építették ki.

1966-tól a termelés szerkezete a nagyberendezések irányába tolódott. Megvalósult a karbantartó és szerszámüzem, üzembehelyezték a villamosenergia-fogadóállomást és a fékszerelvény üzemet, továbbá felújították a kísérleti műhelyt.

1968 után a gyár Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozott. Ekkor csatolták hozzá a Kaposvári Vas- és Fémművet. A három gyáregységgel megerősödve nemcsak a termelés volumene nőtt meg, hanem a gyártmányválaszték is szélesedett.

A mezőgazdasági gépek eladásával az AGROTRÖSZT, a pótalkatrészek forgalmazásával a MEGÉV foglalkozott, 1968-tól liberalizálták a többcsatornás értékesítést, egyre jobb kapcsolat alakult ki a gyár, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok között.

1968-78. között a vállalat exportjának 95%-át a KOMPLEX Külkereskedelmi Vállalat bonyolította le. Az 1969-ben kötött szerződést követően a rubelexport 83%-a a Szovjetunióba irányult. A KGST-országokon kívül meghatározó volt az Olaszországba, Nagy-Britanniába, NSZK-ba, Iránba, Franciaországba és Svédországba történő kivitel. 1972-től épült fel a tűzihorganyzó.

1974.január 1-jétől a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alól átkerült a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá, a Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalatok Trösztje szervezetébe. Ebben az évben rekonstruálták a festőüzemet és választott rendszerű csatornahálózatot létesítettek.

1976.január 1-jétől a vállalatkomplexumból kivált a szombathelyi és a kaposvári gyáregység. Az átszervezések nagy gondokat okoztak a jelentős mérvű szakosított együttműködés miatt. A gyártmányválaszték kiegészült takarmánykeverő, gyorsszárító, feldolgozó és pogácsázó berendezésekkel.

A Kohó- és Gépipari Minisztérium határozata alapján a KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár 1978. január 1-jétől a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárhoz került. A profiltisztítást követően különféle licencek felhasználásával nagyteljesítményű, korszerű ekéket, tárcsákat, kukorica- és gabonavető gépeket fejlesztettek ki. A baromfitartás berendezéseit gyártották tovább nagy sorozatban.

A 12 esztendeig tartó együttműködést követően a gyár 1990. január 1-jétől ismét önállóvá vált és KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár néven szerepel a hazai gépipari vállalatok sorában. 1993. június 30-i fordulónappal a vállalatot részvénytársasággá alakították át.

1997 évben a gyár magyar tulajdonú magánkézbe került. A tulajdonos által bevezetett stratégia – folyamatos innováció, kifogástalan minőség, vevőorientált értékesítés – Magyarország tradicionális gépgyárát és termékeit ismételten a mezőgazdasági szakemberek figyelmének középpontjába állította.

1999-ben vásárolt dokumentáció alapján a 9,5 m-es autóbuszok önhordó karosszériájú vázainak gyártása kezdődött, melyeknek készre szerelését a cégcsoporton belüli Kravtex Kft végezte.

2000 második félévétől az autóbusz gyártmányválaszték bővülésével elkezdődik a 11 m-es autóbusz vázak kis sorozatú gyártása. A licenc gyártási dokumentációk mellett elkezdődött az autóbuszváz részegységek saját fejlesztése. A gyártókapacitás folyamatos bővül.

2002 -ben a 22. Agro+Mashexpo kiállításon új fejlesztésű Cyclon szemenkénti vetőgépünk Nagydíjas termék lett

2004-ben a 23. Agro+Mashexpo kiállításon új fejlesztésű KÜHNE 6210 gabonavető különdíjban részesült

2005-ben megjelenik a 12 m-es változat, majd a saját fejlesztésű csuklós 18 m-es autóbusz , melyeknek vázszerkezeti gyártása mellett már szerelési részegységeinek jelentős része is a cégnél kerül kialakításra .

2006-ban a KÜHNE 150. évfordulójára jelentős beruházások valósulnak meg és átadásra kerül a gyár történelmi múltját bemutató múzeum is.

2007-ben a 12 és 18 m-es autóbuszcsaládok továbbfejlesztése mellett mezőgazdasági gépválasztékunk is bővül a KMG 4,3 m-es kompaktorral , mely a 25. Agro+Mashexpo kiállítás különdíjjal kitüntetett terméke lett.

2008 évben átadásra került az új mintegy 10600 m2-es alapterületű autóbuszgyártó csarnok melyben többek között új 6 állásos festő üzem is helyet kapott.

2009 az új generációs 100 %-ban magyar fejlesztésű Citadell autóbusz elkészítésének jegyében telt, mely az eddigi hagyományoktól eltérően Cummins erőforrást kapott.

2010-ben a Citadell autóbuszcsalád 19 m-es csuklós Cummins motoros változata került kialakításra.

2011-ben folytatva a Citadell autóbuszcsalád termék szortiment bővítését elkészült a FPT (fiat) motoros 12 m-es szóló és 19 m- es csuklós teljesen alacsonypadlós változatai , és a szériagyártásra történő felkészülés. GOP pályázat keretében 19,5”-os kerékrendszerű autóbuszcsaládjaink modernizációs programjába kezdtünk, melynek eredményeként elkészült az Econell 12 alacsony belépésű, akadálymentesített elővárosi autóbusz Euro 5 EEV motorral. A vállalat a 76. OMÉK -on kiváló teljesítményéért elismerő oklevélben részesült.

2012 tavaszán a modernizációs program keretében elkészült az Inovell 12 m-es normál padlómagasságú, helyközi autóbusz változat, majd ősszel a távolsági Optinell 12 is bemutatásra került. A forradalmasított gyártástechnológiának köszönhetően új nagyértékű termelő berendezésekkel lett versenyképesebb a cég.

2013-ban autóbuszaink Euro 6 emissziós szintű motorbeépítésébe kezdtünk, nagyobb teljesítményű motorok és robotizált , valamint automata váltó párosításokkal.

2014-ben folytatódott az Euro 6 motorral szerelt prototípus autóbuszok kialakítása, és a termelékenység növelése érdekében új technológiai folyamatok bevezetése. Új mezőgazdasági berendezésekkel jelentünk meg, melyek közül a 4 m-es Nehézkultivátort AGROmashEXPO hazai termékfejlesztési különdíjjal ismerték el.

2015-ben kapacitásnövelés beruházás keretében az autóbusz gyártócsarnok 5600 m2 es gyártóterülettel való bővítése valósult meg.

2016 év elején GINOP pályázat keretében CREDO könnyűszerkezetű 10 m-es autóbuszcsalád termékvonal fejlesztése kezdődött, Magyarországon elsőként megépített fejlett vészfékező rendszer beépítésével.

Bemutattuk legújabb fejlesztésű berendezésünket, a 6 m- es precíziós talajelőkészítőt, melyet az AGROmashEXPO különdíjával jutalmaztak A vállalat 160. évfordulója alkalmából múzeumbővítés mellett jelentős arculatváltás a cég megjelenésében.

Produktumaink kifogástalan minőségét az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány feltételeinek betartásával garantáljuk.